tisdag 19 april 2011

Susann Wilhelmsson (2/11)


Redaktionens notering; skriftens syfte är att presentera och fördjupa samtalet med en poet per nummer.
Tidskriftens utgivningstakt är inte sporadisk - den är intuitiv.
Denna poet kom till oss som en dröm om en möjlig framtid och en plats av egen styrka.
ur Akter


För personlighetens allsidiga och harmoniska utveckling behöver barnet kärlek och förståelse. Det skall om möjligt växa upp under föräldrarnas vård och ansvar och under alla förhållanden i en anda av tillgivenhet och i en miljö präglad av moralisk och social trygghet. Ett barn skall under sina första år icke annat än i absoluta undantagsfall skiljas från sin moder.
(ur Grundsats 6, Förklaringen om Barnets rättigheter, 1959)


Akt s. –en –er handling; förrättning; huvudavdelning av skådespel; bild av naken modell; urkund, dokument


Första aktenMaria
1967-71

Familjerättsbyrån
Socialförvaltningen i Malmö

1967


Meddelande om födelse67.09.22 födde ovanstående moder
ett levande flickebarn
barnet döptes den:
och erhöll namnet:
faddrar:

Barnbördsavdelningen
å Malmö allmänna sjukhus
i S:t Johannes församling


Erkännande av faderskapHärmed erkänner jag, född i församling
och nu kyrkobokförd
att jag är fader
jag förbinder mig
till underhåll och uppfostran
vidare förbinder jag mig att bidra
jag erkänner
barnavårdsmannens och moderns rätt

fader
yrke
adress


Barnavårdsmannens anteckningarBarnets namn: Johansson, Maria

Modern ogift
yrke: hotellstäderska
sammanbor med barnets fader

Flicka född
födelsevikt och längd
vistas hos föräldrar på Ringgatan 17

Fadern
yrke: expeditör
sammanbor med barnets moder

67.10.03 förgäves sökt modern

67.10.04 besökt hemmet
modern nästan onaturligt rädd om flickan

67.10.08 besökt hemmet

bra miljö
bra bostad
bra med barnet

68.09.02 förgäves besökt hemmet
modern hade inte hört       signalen
på dörren tidigare
hembesök på grund av rapport från polisen

både modern och fadern ansåg att allt var väl

hemmet snyggt

68.09.11 moder och barn på expedition
se inkommen anmälan
om att barnet blivit kidnappat av sin fader
enligt modern hade barnets fader
endast använt sprit tre gånger
hade dåligt ölsinne
och var oerhört förtjust i flickan

för att tvinga modern att stanna
hade han tagit flickan och försvunnit
nu var allt helt bra och de skulle
gifta sig till       nyår


Kriminalpolisen68.09.04 Till kriminalpolisen anmäldes på kvällen


att flickan Maria kidnappats av sin fader
efter endast 20 minuter hade polisen omhändertagit
fadern och dottern

Vid förhör menade paret, framkom
att fadern varit något påverkad av vin
som han konsumerat tidigare under dagen

Han uppträdde synnerligen våldsamt under förhöret
satt hela tiden med den lilla flickan i famnen
som en sköld till       skydd
mot förhörsledaren Kjell Persson

Johansson slog näven i bordet
vid flera tillfällen uppretad
det framkom dock att kvinnan, modern ville
bagatellisera
det hela

och ärendet lades nerSusann Wilhelmsson - Fördjupning.
Ingress. Jag är 43 år och bor i Malmö tillsammans med man och tre barn. Jag är utbildad bibliotekarie, men studerar för närvarande till skrivpedagog. Jag har varit verksam som poet i ungefär tre år och är publicerad med dikter i bland annat: Glänta, Eget rum (Rosenlarv förlag) och Tidningen Kulturen. 2011 gavs diktsamlingen Akter ut på e-bokförlaget Pupill. Akter är en texthybrid mellan dikt, journaler och socialhandlingar och handlar om flickan Maria och hennes liv under åren 1967-74. För närvarande skriver jag på en fristående uppföljare till Akter som jag kallar Vågrörelselära:

Jag smakar på språkets rörelse, försöker skriva mig till hur det låter. Jag använder mig i viss mån av andra texter. De kursiva delarna i Vågrörelselära, till exempel, utgår från en bok om just Vågrörelselära, optik och akustik. Genom att skriva retextuellt vill jag undersöka mitt språks gränser samtidigt som jag använder det retextualiserade materialet för egna syften. Ett av mina syften är viljan att berätta om den lilla människan; sårbarhet och utsatthet är genomgående teman för det jag skriver.

Läser du då Skrivpedagoglinjen på Skurups folkhögskola?

Ja. Jag tyckte det blev ett naturligt steg efter att ha gått två-årig skrivarlinje på Sörängens folkhögskola, att få fortsätta läsa och arbeta med texter på olika vis. Jag tyckte också det var fint att på detta vis kunna kombinera skrivpedagogutbildningen med mina bibliotekariekunskaper. Som bibliotekarie förmedlar man information och böcker. Som skrivpedagog får jag möjlighet att ge synpunkter på en text i vardande och i bästa fall få förmedla något av skrivandets glädje. Det blir som att sluta en cirkel mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv.

Hur ser du, som både bibliotekarie och författare på utvecklingen med digitalisering av information, exempelvis böcker och tidskrifter – är det en möjlighet till den fullständiga demokratisering av kunskap, precis som folkbiblioteken var menade som när de först infördes? Eller hur ser du på det?

Rent generellt tycker jag det är positivt med många olika former av tillgång till information och kunskap. Internet är något som är öppet för alla och når många. E-boken och e-bokförlagen tycker jag är viktiga led i demokratiseringsprocessen. E-böckerna är betydligt billigare än tryckta böcker och ger även debutanter en helt annan möjlighet att få sina böcker publicerade. Sedan är det frågan om vilka grupper av befolkningen som verkligen tar till sig den nya tekniken. Det vågar jag inte uttala mig om.

Vill du mena att skrivarlinjen du har gått har utvecklat ditt skrivande? Och i så fall på vilket sätt? Hur såg det ut innan du började?

Innan jag började på en skrivarlinje var jag faktiskt inte riktigt medveten om att skrivandet var något för mig eller att jag ens kunde eller borde skriva. Före -08 skrev jag en och annan dikt för byrålådan, men aldrig med tanken på att visa det för omgivningen. Jag gick dock en kvällskurs på Folkuniversitetet våren -08 (Skriv dig hel) där jag för första gången i mitt liv fick visa upp mina alster för andra skribenter och fick mycket uppmuntran och positiv respons. Skrivarkursläraren där tyckte absolut att jag skulle söka mig vidare till en skrivarlinje och på den vägen är det. Jag har genom att gå en skrivarlinje blivit blivit mer medveten både som läsare och skribent. Att testa olika angreppssätt och få höra hur andra upplever det man skriver har varit mycket givande och kul, men också utmanande.

I boken Akter, som du själv beskriver som hybrid mellan journal, socialhandling och dikt, har du arbetat med, vad som upplevs som autentiska dokument och gjort plågsamt närvarande, möjligen, konceptuell dikt av det; därför undrar jag: hur ser du på text i en vidare bemärkelse? Jag tänker exempelvis på bild, samtal och trafikskyltar? Var går din gräns för lyrik?

Här kan jag bara svara för mig själv och utan att försöka ta hänsyn till olika paradigm inom området (till exempel konceptuell dikt). Jag är övertygad om att allt kan bli dikt! Jag tror det handlar om ens egna kreativa gränser eller upphävande av dessa gränser. Skyltar. Ja. Samtal. Varför inte? Kristofer Flensmarcks Almanacka är konceptuell dikt utifrån hans avlidna farmors almanacka. Ida Börjel har en diktsamling bakom sig som heter Skåneradio som skrevs utifrån radiosamtal.

Är din text också, liksom de exempel du talar om ovan, baserad på 'verkliga händelser'?

Ja. Min text är baserad på verkliga händelser. Det hade inte känts ärligt att skriva en sådan text annars.

Hur ser du på din framtid som kulturproducent?

Ja. Det beror sig på vad du menar med kulturproducent. Jag tror alltid jag kommer att skriva. Sedan är det ju frågan vem det når. Tyvärr ser ju förlagsbranschen ut som den gör när det gäller pappersboken. De små förlagen brottas ofta med sin ekonomi och de stora ägnar sig allt mindre åt smalare utgivning som poesi. Poesin lever i litteraturmarginalen. Som väl är finns internet och e-bokförlagen. Arbetsmarknaden för skrivpedagoger och bibliotekarier är också den kärv, men det är inte alls omöjligt att jag startar något eget i framtiden. Av vad jag förstått finns det en viss efterfrågan på kurser inom till exempel terapeutiskt skrivande. 

Har du själv något som du skulle vilja tillägga? Något som du vill berätta, men som jag inte tänkt på?

Nej. Det känns som om vi tagit upp det viktigaste.ur Vågrörelselärakonsekvens


trycker rygg
raster i lodrät riktning knottror cementavtryck på ungköttshud
den unga hinden       fjällvita fria kalvinna liljevita vackra älvelika
vad den vill framkalla
vad den vill ivra till
fotografiblixtar slinter på naken yta griper in
i rörelse       i mörkerrum


tapetblomma


motsatsflickan besjälar gosedjur
med rakblad om halsen
sjunger ”follow your inner moonlight
don´t hide your madness”
duktduktigflickan sitter tyst kletad på tapet
kniper hårt och håller om
tänker stjärntapetsmörker svider blod från       innerkant från besökare


köpslå


mata mig med gatan asfalten höstlöven trottoarkanten intill bildäck intill
villarabatter stenputs bok böcker bokat biljetter till thailand till tillräckligt
till självtillräckligt
mata mig med barndomsbelätenas brunmurriga soffskinnsläder
klistrande sommarvärme mot neddragna persienner bakom
nedfläckade köksgolv i kindknotsfall
smörgåsar med mjukost intryckta i barnamun mot/till motbjudande
till högstbjudande


foster


från sken blänkte falska masker dräktighet
lekte munnar adjö med varandra
lekte barnen sandskvättarlekar på mörka innerstadsbakgårdar
med gåtfulla bubblande ostkupestup ovanför garagen
blänkt glitter blaskade så urvattnat ville skrika       sanningar mot väggar
han öppnade i bara kalsonger
mamma satt nedsjunken i soffan i rummet bakom andades med gälar
flicka fiskmun fick inte komma in fastän     jag ville


pudelns kärna


vad vill hon säga       ringer 
vad vill jag säga
brännpunktens absoluta heta isar       insidan
av handens sekundsnabba rörelse genom rummet
blickarna bakom blickarna tänderna
för mig långsamt tillbaka
outsägligt       outsssssää-gligt       tyst
dövstum tung gunga inkapslad i bomull
mmmmmmmmm


fakta


framme nu framme
iskransen över frusna insjöar sticker silver i mina ögon
finns irisen kvar finns regnbågens alla färger förmågan att fokusera
på detaljer när man vill slippa
slip slippery slop stopp
infrusen i själva fakta i själva fragmenten i själva fa-an
i själva fläskkotletterna som stektes som förspel som satt kvar som
stekoshinnor på flickrumsväggar
tränger in fakta i friktionen         fragmenterade fraktioner
tränger in uppfläkta flickebarn i fiktionen
tränger upp mig mot väggendet finns ljus som existerar men som inte kan ses
vidare finns harmonier som kräver matematiska beräkningar
i naturen finns inga svängningar utan förluster
kroppen förlorar       det finns exempel på dettaett barn i en gunga kan kallas harmonisk       utan förluster
genom motstånd och friktioner förlorar kroppen energi och stannar av
det finns specialfall
det finns sätt att beskrivasvängningarna i en rörelse kan vara både
dämpade och tvungna
den konstanta störningskraften medför förflyttningar
med andra ord detsamma som sker när man hänger upp en kula i en fjäder
och fjädern töjs ut


exempel: vågrörelsen kan röra sig längs ett oändligt långt rep 
man kan också tänka sig att man surfar på toppen av en våg
världen runt oss är full av olika vågor
enligt superpositionsprincipen kan de korsa varandra utan inbördes beröring
svängningsrörelsen är fortfarande harmonisk

experiment: tänk dig att du kastar en stendu har säkert observerat att tonhöjden ändras när ambulansen passerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar